fredag 31 oktober 2014

Vart tog solidariteten vägen!

I min barn- och ungdom sjöng vi en sång i Unga Örnar som hette "Detta lilla ordet solidaritet! Solidaritet var ett honnörsord på den tiden. Jag har tidigare skrivit om att det ordet verkar ha kommit bort i hanteringen under de senaste årtiondena och inte har det uppdaterats under alliansregeringen tid, tvärtom!

Nu har vi en ny regering och hoppet stiger om att vi ska få mer av solidaritetshandlingar och mindre av egoism och plånboksfrågor i politiken. Hoppet är dock inte allt för starkt. Vi har ju kommit att vänja oss vid avdrag efter avdrag för diverse olika saker. Varje gång en har en kostnad för någon tjänst t,ex. frågar en sig: "Får jag göra avdrag för detta?" Så även jag.

Men så tändes hoppet lite igen, när den nya regeringen offentliggjorde sitt förslag till budget. Man föreslog slopande av en del avdrag, (egentligen detsamma som bidrag eller subventioner) bl.a. det som en har kunnat göra, när en gett pengar till välgörenhet. Jag lyssnade på en del kommentarer, där en ondgjorde sig över detta tilltag. Hur skulle en nu få råd att skänka penninggåvor?!

När jag hörde det här kom jag osökt (eller självklart) att tänka på Bibeln och det bibelord, som myntat begreppet änkans skärv. Jag letade upp min gamla konfirmationsbibel och letade efter stället, i evangelierna, där detta skulle stå skrivet. Jag fann det på två ställen i lite olika sammanhang men med samma andemening.

Det första jag läste var Markusevangeliet 12:e kap. verserna 41-44:

Och han satt sig mitt emot offerkistorna och såg huru folket lade ned penningar i offerkistorna. Och många rika lade ned mycket.
Men en fattig änka kom och lade ned två skärvar, det är ett öre.
Då kallade han sina lärjungar till sig och sade till dem: "Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistorna.
Ty dessa lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade det av sitt armod allt vad hon hade, så mycket som fanns i hennes ägo."

Det andra stället är Lukasevangeliet 21:a kap. verserna 1-4. Det lyder nästan ordagrant likadant:

Och när han såg upp, fick han se huru de rika lade ned sina gåvor i offerkistorna.
Därvid fick han ock se huru en fattig änka lade ned två skärvar.
Då sade han: "Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra.
Ty det var av sitt överflöd som alla dessa lade ned något bland gåvorna, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade i sin ägo."

Jag erinrar mig att det var kristdemokraterna som föreslog och kämpade för att få igenom det där avdraget. Inte för alla förstås. Inte för oss som bara kunde skänka lite. Bara för dem som kunde skänka större summor. Bara för dem, som "hade råd" och säkert kunnat ge av sitt överflöd utan avdrag.

Jag läser inte Bibeln så ofta. Nästan aldrig, faktiskt. Men ibland kan barndomens tragglande  av bibelkunskap i skolan vara bra att ha till hands. Det är mycket som är allmängiltigt. T.ex. änkans skärv.

PS. Jag behöver kanske inte nämna att jag inte är innehavare av en bibel med nya översättningen, men jag gillar faktiskt det gammaldags språket i min konfirmationsbibel.


2 kommentarer:

Skogsviola sa...

Olle Wåhlberg Bra sagt - av dig och Jesus
den 31 oktober kl. 14:22 · Gilla

Janet Nilsson Solidaritet är ett vackert ord ... Ännu vackrare om det kan omvandlas till verklighet för alla
den 31 oktober kl. 15:19 · Gilla

Roland Palmqvist Andemeningen i bibeltexten känner man igen när man står och samlar in pengar till Röda Korset - och säkert i andra sammanhang också - det är sällan de rika i samhället som ger pengar, men som tur är många andra - inte minst ungdomar och äldre. En liten...Visa mer
den 31 oktober kl. 18:59 · Gilla

Vendla Andersson Ja, tänk så många som lägger pengar i bössorna, utan tanke på avdragsrätt!
den 1 november kl. 10:11 · Gilla
Vendla Andersson


Det här var några kommentarer som dök upp när jag delat detta inlägg på Face-Book

Polargrevinnan sa...

Jag ger inte pengar med tanke att jag får dra av det på deklarationen.
Jag håller med att solidaritet är något att tänka på både i små och stora sammanhang.
Ha det bra.
Kram Viola