måndag 7 juni 2010

En regnig dag


Det regnar idag. Det är för all del välbehövligt, det var ganska torrt i nyplanteringar och nysådda land. Men livet i stugan bygger mycket på utevistelse, så man får hitta på något annat.

I mitt fall börjar det med att baka bullar. Det är en bra regnsysselsättning. Medan bulldoften sprider sig lyssnar jag på radion. Den här förmiddagen sänder SR bl.a. "Odla med P1". Detta är något som intresserar mig. Idag är det telefonväkteri. "Ring och fråga varför våra rabarber inte växer", säger maken.
Sagt och gjort. Jag ringer och hör och häpna - kommer fram! "Du får se till bullarna i ugnen", ropar jag till maken.

Jodå, jag fick besked. Tydligen behöver rabarberna ordentlig lerjord för att trivas. Vår skogstomt, där vi med möda (läs maken) tagit upp några små plättar för odling, är inte tillräckligt fet, trots att vi vräkt i både latrinkompost och hästgödsel. "Din jord är nog alltför porös. Skaffa lerjord och gödsla rejält", säger Majlis i radion. "Då kommer dom att växa!"

Så nu vet vi det! Sedan fortsatte radion med "Kaliber", radions motsvarighet till Uppdrag granskning. Där griper dom sig an många intressanta ämnen, ofta sådant som gör mig upprörd, inte minst idag. Det visar sig att ett flertal religiösa ungdomsorganisationer, som får statsbidrag för att ge unga människor demokratisk fostran, diskriminerar homosexuella personer. Reglerna för att få statsbidrag föreskriver att man ska lova att inte bedriva verksamhet som utesluter människor på grund av ras, kön och sexuell läggning. Det vill säga, man ska hålla sig inom ramen för de lagar som förbjuder diskriminering i allmänhet. Programmet hade exempel från Missionsförbundets och Pingstkyrkans ungdomorganisationer, från Muslimsk ungdom och Katolska kyrkans ungdom och kanske några fler, som jag inte kommer ihåg. I några fall kunde man få vara med om man inte "levde ut" sin homosexualitet, som dom säger. Dom får alltså inte välja att leva med och älska en person av samma kön.

Jag fattar inte att unga människor idag är så dåligt upplysta och har så mycket fördomar, att dom tror att sexuell läggning går att förändra genom förböner, helbrägdagörelse eller gå till doktorn. Detta var de förslag som de intervjuade kyrkliga ungdomarna föreslog. Att de inte förstår den kränkning som ligger i att inte respektera varje människa för den hon/han är. Detta är ju fråga om identitet, inte något ytligt beteende.

Tack och lov ska Statens Ungdomsråd, som beviljar statsbidragen, nu göra en ingående utredning om fallet. Och tack Kaliber, för att ni sätter fingret på alla slags orättvisor i samhället!

Inga kommentarer: