måndag 2 november 2009

Ännu en urmoder

Mitt släktforskarintresse är stort och har blivit en ny kär pensionärssysselsättning. Dvs forskning har jag inte ägnat mig så mycket åt ännu. Jag har hittills ägnat mig åt att sammanställa uppgifter jag fått från andra som har forskat om min och makens släkt. Men det är nog så intressant. Senast har jag fått material från min "treakusin" Per-Olof Stenbäcken i Örby.



Per-Olof och jag har en gemensam anmoder, som verkar levt ett annorlunda liv jämfört med de flesta andra jag hittills stött på. Det är min morfars farfars mor. Hon hette Christina Månsdotter och var född 1799 i Ängahagen, Trantorp i Örby. I en husförhörslängd från 1810, dvs när Christina var elva år, gjordes en anteckning att "Armarna blifwit förderfwade i koppor". Hur detta tog sig uttryck eller hur handikappande det kan ha varit, kan man ju fantisera omkring.

Christina gifte sig aldrig, så vitt man vet. Men barn fick hon. Fem stycken med fem olika fäder!



Första barnet födde hon som 20-åring. Fadern hette Kristian och sonen fick namnet Elias Kristiansson. Han dog emellertid bara en månad gammal i bröstfeber.

Andra barnet var han som skulle bli min morfars farfar. Han hette Anders Svensson All, född 1823, (namnet All fick han när han under några år var indelt soldat). Fadern hette Sven Andersson från Ginkalunda i Kinna och det finns en anteckning om att han en period skulle ha försörjt sig som sockenskräddare.

Tredje barnet var en dotter, Maria (Maja) Håkansdotter, född 1825. Hon levde hela livet i Örby på olika ställen och gifte sig också, varvid halvbrodern Anders Svensson All varit vittne.

Fjärde barnet, sonen Johannes Carlsson-Hur, född 1833 i Kinna. Han blev också soldat och levde till 1909.

Så till sist yngsta barnet Anna Stina Carlsdotter, född 1837 i Kinna. Vad som blev av henne vet man inte. Hon lär ha rymt och rapporteras som saknad 1850.



Christina själv levde under åren fram till 1835 på olika gårdar i Kinnatrakten. Alla barnen är födda på olika ställen. 1835 eller möjligen 1837 gav hon sig iväg till Göteborg. Hon måste ju hur som helst ha vistats i Kinna när yngsta dottern föddes. Det finns också en uppgift om att hon skulle ha rymt till Amerika. 1866 rapporterades hon som saknad.



Vi vet alltså inte hur och när Christina Månsdotter slutade sina dagar. Men det vi vet sätter onekligen fantasin i rörelse. Om resten kan man bara spekulera än så länge.

1 kommentar:

Kristina sa...

Jo du, visst lever en del ett händelserikt liv. Du får väl spåna vidare. Här är min adress: oboyobagheera.blogg.se Så ses vi vidare.