fredag 23 april 2010

Det närmar sig...

Snart är vi, som föredrar republik, nästan lika många i opinionsundersökningarna som monarkisterna. Monarkins vara eller inte vara debatteras ständigt i medierna. I programmet Ring P1 kommer allt fler republikaner till tals. Detta är glädjande. Men jag tycker det är synd, att man inte mer fokuserar på det principiella i, att ett demokratiskt land fortfarande behåller en ärftlig monarki. Istället håller man på och ältar de enskilda personernas göranden och låtanden i ganska så ovidkommande sammanhang.

En som formulerade sig väl var Expressens Per Svensson i en debatt med Rojalistiska föreningens ordförande Åkesson i P1 morgon idag. Svensson påpekade att monarkisternas argument, att "kungen och drottningen gör så mycket god pr för Sverige", aldrig över huvud taget undersöks av medierna. Ingen granskar ordentligt vad dom faktiskt GÖR eller effekterna av det. Maken brukar säga att med det argumentet, skulle man ju anse, att länder som inte har ett kungahus inte skulle vara lika framgångsrika som Sverige i utrikes och inrikes affärer. Man kan ju undra vad t.ex. finländare, tyskar, fransmän, amerikaner m.fl. skulle tycka om den saken!
Republikanska föreningens generalsekreterare Mona Abou-Jeib Broshammar skriver idag en debattartikel i www.politikerbloggen.se under rubriken "Medier förblindas av bröllopsyra - springer kungens ärenden". Så sant som det är sagt!

Inga kommentarer: