tisdag 25 maj 2010

Kamerun


När vi är i Malmö brukar det alltid bli ett besök i Malmö Konsthall. Så även denna gång, fast det inte var planerat. Men konsthallen ligger så bra till och det är lätt att slinka in. Genom de stora fönstren ser man bra in i hallen och det är alltid något spännande som lockar.
Konstnären som nu är aktuell heter Pascale Marthine Tayou och kommer från Kamerun, men bor numera i Gent i Belgien. Han arbetar med skulpturer och storskaliga installationer. Verken är gjorda av återvunnet material och Tayou använder också målningar och filmer i sina installationer.

Verken som visas i Malmö är nya och direkt skapade för Malmö Konsthall. I utställningen använder Tayou sig av naturliga ljud, från t.ex. fåglar och vatten, för att belysa hur människans rörelser och urbana strukturer påverkar vår miljö. Han använder också fabrikstillverkat material, vanligen hämtat från bensinmackar och byggnadsplatser, och omformar detta till djurliknande varelser. Detta vittnar om konstnärens intresse för produktion och naturresurser, och det ger installationerna en tydligare samhällskritisk prägel genom sin kritik av överproduktion.

Tayou för en nomadiserad tillvaro och presenterar intryck från sitt hemland Kamerun och andra länder han passerat under sitt liv. Han pekar på olika nivåer i våra kulturer och våra kulturella identiteter och överbrygger i sina verk kulturella klyftor och identitetsskillnader.

Denna konstnär var helt ny för oss och mycket intressant. Jag har gjort ett sammandrag ovan av presentationen i utställningskatalogen. Av den framgår också att utställningen har genomförts bl.a. i samarbete med elever från Östra Grvie folkhögskola, vilket gläder en gammal folkbildningssjäl.

Inga kommentarer: