torsdag 19 maj 2011

Samsö, skyltar


Jag vet inget land (i alla fall av de som jag har besökt) där så mycket är förbjudet som i Danmark. Ofta ser man skyltar med ordet "forbudt" på. Ändå anser danskarna att det är vi svenskar, som förbjuder det mesta. Men egentligen kan inte danskarna exemplifiera detta mer än med en enda sak, nämligen: man kan inte inhandla alkohol var som helst i Sverige. Att behöva gå till Systembolaget för att få sitt starköl, verkar vara höjden av inskränkning i friheten, tycks de anse.

Men det är t.ex. "forbudt" för svenskar och andra icke-danskar att köpa fritidshus i Danmark, men det är fullt tillåtet för danskar att hålla sig med "sommerhus" i Sverige. Två av fyra stugor på vår sida av vår lilla sjö, bebos av danskar. Danskar får heller inte gifta sig med vem som helst. Därför invaderas svenska sidan av Öresund numera av danskar, som gift sig med icke-danskar. I Sverige är det som bekant inte "forbudt" att gifta sig med utlänningar. Det finns fler exempel.

Nu kan det vara trevligt i Danmark ändå, så jag valde att ta med en enda forbudt-skylt från Samsö, och det är en jag gillar - den tidigare publicerad skylten för fågelskyddsområdet. Men den platsar även i detta inlägg.På väg ut på revet fick vi syn på en parkerad moped, med en låda på pakethållaren. Lådan hade en skylt, ingen direkt förbudsskylt, men man kan ändå ana vad innehavaren av mopeden har för inställning till en viss fågel...På en något bleknad dekal står det nämligen....


.....Skarvens fiender!

Till slut - en riktigt rolig skylt, som jag inte riktigt vet vad den betyder, men den har kanske ett viktigt budskap:

Inga kommentarer: