lördag 12 februari 2011

Kulturtanten tittar...

på kulturprogrammet Sverige i SVT1. Stina Ekblad är där och hälsar på och intervjuas. Hon spelar just nu i en pjäs av Kristina Lugn, Idlaflickorna, tillsammans med sin syster.

Jag tycker att Stina Ekblad är en mycket duktig skådespelerska, som kreerat många olika roller. Från den psykiskt sjuke pojken i Fanny och Alexander till den strikta, men oroliga mamman, hustrun, farmodern i den danska serien Krönikan.

I intervjun i programmet som jag just nu tittar på, ombads Stina välja den replik, hon tycker mest om i Idlaflickorna. Efter ett ögonblicks betänkande väljer hon följande:
"Folk pratar så mycket om att förverkliga sig själva. Jag vill göra verklighet av mycket mer än så."

Inga kommentarer: