torsdag 4 mars 2010

Monarkins makt


Jag köpte den här boken, Cecilia Åse: Monarkins makt - nationell gemenskap i svensk demokrati, från Republikanska föreningens bokhandel. Nu har jag läst ut den och funnit den mycket intressant. Den förklarar en hel del, varför vi har svårt att göra oss av med monarkin och paradoxen som ligger i det faktum, att vi håller oss med en sådan förlegad institution i en modern demokrati. Jag citerar baksidestexten:
"Att Sverige är en monarki tar vi ofta för givet, som om det vore något självklart och naturligt.Och kanske är det inte så konstigt - kungahuset har blivit en del av vårt vardagsliv: kungafamiljen är avbildad på mynt och frimärken, de syns på löpsedlar och i pompösa TV-sändningar. Det finns också en stark föreställning om att det egentligen inte spelar någon roll att Sverige har ett kungahus, eftersom kungen inte har någon formell makt.
I Monarkins makt utmanas bilden av den svenska monarkin som politiskt ointressant och oförarglig. Här skärskådar statsvetare Cecilia Åse vad det innebär för demokratin att statschefsämbetet ärvs inom en utvald släkt. Vad skulle det betyda om kungens privilegier istället var möjliga att köpa? Och varför blir vi egentligen så glada över att Victoria ska gifta sig?"
Cecilia Åse har fått stöd för den forskning som ligger till grund för Monarkins makt från Vetenskapsrådet och från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Hon presenteras så här på omslaget:
"Cecilia Åse är forskare och föreläser i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare publicerat Makten att se - om kropp och kvinnlighet i lagens namn (2000) och har också skrivit boken Politikens paradoxer (1996) med Maria Wendt."
Monarkins makt har hon tillägnat sin mamma, Anita Åse.

Inga kommentarer: